Szkolenie poprzedzające:   E2 - Excel w praktyce

Uczestnicy szkolenia:

Osoby pracujące na dużych zestawieniach danych, chcące poznać zaawansowane narzędzia analizy danych celem używania Excela jako samodzielnego narzędzia bazodanowego
Po szkoleniu uczestnik będzie potrafić:
 • Pracować na dużych bazach danych poprzez wykorzystanie tabel przestawnych
 • Tworzyć złożone wykresy przestawne
 • Przygotowywać czytelne raporty wykorzystując zaawansowane możliwości formatowania,
 • Stosować narzędzia analizy danych: Tabele danych, Menedżer scenariuszy, Szukaj wyniku, Solver
 • Pracować jednocześnie na jednym skoroszycie ze współpracownikami, łączyć i konsolidować arkusze
 • Pobierać informacje ze stron internetowych oraz zewnętrznych baz danych oraz chronić dane

Program szkolenia

 1. Powtórzenie obsługi programu Excel

1.1. Skróty klawiaturowe w Excelu

1.2. Formatowanie zaawansowane

1.3. Różne Widoki skoroszytu

1.4. Tabele w Excelu

1.5. Komentarze do komórek

1.6. Style i Motywy skoroszytu

1.7. Nagłówek i stopka - dodawanie do raportu

1.8. Sposoby adresowania

1.9. Poprawianie błędów w formułach

2. Nadawanie nazw obszarom

2.1. Definiuj nazwę obszarów w skoroszycie

2.2. Menedżer nazw

2.3. Wklej  nazwy obszarów do formuł i funkcji

2.4. Nadawanie nazw wartościom stałym

2.5. Nadawanie nazw formułom

3. Używanie niestandardowych formatów liczbowych

3.1. Tworzenie formatu liczbowego Niestandardowe

3.1.1.     Części kodu formatowania liczbowego

3.1.2.      Kody niestandardowego formatowania liczbowego

4. Tworzenie konspektu

4.1. Przygotowanie danych

4.2. Automatyczne tworzenie konspektu

4.2.1.      Autokonspekt

4.3. Ręczne tworzenie konspektu

5. Analiza symulacji

5.1. Typy analiz symulacji

5.2. Tworzenie Tabel Danych

5.2.1.     Tworzenie tabeli opartej na jednej komórce wejściowej

5.2.2.     Tworzenie tabeli opartej na dwóch komórkach wejściowych

5.3. Menedżer scenariuszy

5.3.1.     Definiowanie scenariuszy

5.3.2.     Wyświetlanie scenariuszy

5.3.3.     Modyfikowanie scenariuszy

5.3.4.     Scalanie scenariuszy

5.3.5.     Generowanie raportu scenariusza

6. Analiza danych przy użyciu Szukaj wyniku

6.1. Odwrotna analiza symulacji

6.2. Szukanie wyniku jednej komórki

6.2.1.     Przykłady Szukaj wyniku

7. Analiza danych przy użyciu Solvera

7.1. Narzędzie Solver

7.1.1.     Optymalizacja danych przy wielu niewiadomych

7.1.2.     Opcje Solvera

7.1.3.     Parametry Solvera

7.1.4.     Wyniki Solvera

8. Łączenie i konsolidacja arkuszy

8.1. 8.1. Łączenie skoroszytów

8.1.1.     Skoroszyt zależny i źródłowy

8.1.2.     Tworzenie formuły łączącej metodą wskazania

8.1.3.     Polecenie Wklej łącze

8.2. Konsolidacja arkuszy

8.2.1.     Konsolidacja arkuszy przy użyciu formuł

8.2.2.     Konsolidacja arkuszy przy użyciu polecenia Wklej specjalnie

8.2.3.     Konsolidacja arkuszy przy użyciu polecenia Konsoliduj

9. Współpraca programu Excel z Internetem

9.1. Tworzenie pliku HTML

9.2. Tworzenie pojedynczego pliku strony WWW

9.3. Wstawianie hiperłącza

10. Zastosowanie programu Excel w grupie roboczej i ochrona danych

10.1. Rezerwowanie plików

10.2. Współdzielenie skoroszytów

10.3. Udostępnij skoroszyt aby dokonywać zmian

10.4. Opcje Chroń arkusz

10.5. Opcje Chroń skoroszyt

11. Używanie plików Danych zewnętrznych i program Microsoft Query

11.1. Zewnętrzne pliki baz danych

11.1.1.  Z sieci Web

11.1.2.  Z tekstu

11.1.3.  Z innych źródeł

11.2. Importowanie tabel  Z programu Access

11.3. Pobieranie danych Z programu Microsoft Query

11.4. Praca z danymi pobranymi za pomocą kwerendy

11.5. Używanie Microsoft Query bez kreatora kwerend

12. Szablony Excela

12.1. Przeglądanie szablonów

12.2. Tworzenie skoroszytu przy użyciu szablonu

12.3. Modyfikowanie szablonu

13. Sprawdzanie poprawności danych

13.1. Sprawdzanie przez Poprawność danych

13.2. Określanie kryteriów sprawdzania poprawności danych

13.3. Typy dostępnych kryteriów sprawdzania poprawności danych

13.4. Identyfikacja i usuwanie błędów formuł

Kontynuacja: Szkolenie  TP1 - Tabele przestawne od A do Z

 

Forma

 • stosowane są elementy wykładu i warsztaty komputerowe
 • szkolenie oparte jest na dużej ilości zadań utrwalających nowe umiejętności poprzez samodzielne ćwiczenia z programem
 • małe grupy uczestników (max 10 osób)
 • „zamknięta” - w miejscu oraz czasie wskazanym przez Klienta
 • dowolne tryby zajęć - godziny pracy, wieczory, weekendy
 • szkolenie zakończone jest testem

Wszystkie ćwiczenia i materiały opracowane podczas zajęć  uczestnik  zabiera ze sobą.

Dyplom: Imienny Certyfikat ukończenia szkolenia