Szkolenie poprzedzające:   E1 - Excel krok po kroku
Szkolenie poprzedzające:   E2 - Excel w praktyce
Szkolenie poprzedzające:   E3 - Excel w biznesie
Uczestnicy szkolenia:
powinni posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi MS EXCEL (zakres szkolenia Excel-podstawy-E1)
osoby pracujące z dużymi zbiorami danych, które chcą zminimalizować czas przygotowywania analizy danych oraz podnieść ich efektywność
Umiejętności zdobyte podczas szkolenia:
  • budowanie tabel przestawnych
  • szybka analizy dużych zbiorów danych i wyciąganie z nich odpowiednich wniosków
  • budowa systemów raportowania dla podwładnych oraz raportów dla przełożonych
  • prezentowanie danych w formie przejrzystych raportów
Program szkolenia

1.    Tabele programu Excel

1.1.   Wstawianie tabeli

1.2.   Style tabeli

1.3.   Właściwości tabeli

1.4.   Narzędzia tabel

1.4.1. Usuń duplikaty

1.4.2. Konwertuj na zakres

1.5.   Opcje stylu tabeli

1.5.1. Korzystanie z wiersza sumy

1.6.   Sortowanie tabeli

1.7.   Filtrowanie tabeli

1.8.   Zastosowanie formuł w tabeli

1.9.   Odwoływanie się do danych tabeli

2.    Wprowadzenie do tabel przestawnych

2.1.   Zalety tabel przestawnych

2.2.   Zastosowania tabel przestawnych

2.3.   Elementy tabeli przestawnej

2.4.   Terminologia tabel przestawnych

2.4.1. Filtr raportu, Etykiety wierszy, Etykiety kolumn, Wartości, Suma końcowa, Grupa, Suma częściowa

2.5.   Tabele przestawne na Wstążce

2.5.1. Narzędzia tabel przestawnych: Opcje i Projektowanie

2.6.   Opcje tabeli przestawnej

2.7.   Skróty klawiaturowe tabel przestawnych ułatwiające: przemieszczanie, zaznaczanie, edytowanie, formatowanie

3.    Tworzenie tabeli przestawnej

3.1.   Określenie źródła danych tabeli przestawnej

3.1.1. Typy danych dla tabeli przestawnych

3.1.2. Dane i Kategorie

3.2.   Określenie lokalizacji tabeli przestawnej

3.2.1. Nowy arkusz

3.2.2. Istniejący arkusz

3.2.3. Przenieś tabelę przestawną

3.3.   Określenie układu tabeli przestawnej

3.3.1. Okno Lista pól tabeli przestawnej

3.4.   Modyfikowanie układu tabeli przestawnej

3.4.1. Dodawanie, zmiana kolejności oraz usuwanie pól

4.    Edytowanie danych w tabeli przestawnej

4.1.   Sposób wyświetlania liczb

4.2.   Format liczby

4.2.1. Standardowe i niestandardowe

4.3.   Formatowanie dat i godzin

4.4.   Aktualizacja tabeli przestawnej

4.4.1. Odświeżanie danych

4.5.   Kopiowanie tabeli przestawnej

5.    Filtry etykiet i Filtry wartości w tabeli przestawnej

5.1.   Filtrowanie etykiet wierszy i etykiet kolumn

5.2.   Filtrowanie liczb w obszarze wartości

5.2.1. Porównania wartości

5.2.2. Znalezienie największych lub najmniejszych wartości

5.3.   Filtrowanie dat lub godzin

5.4.   Definiowanie prostych i zaawansowanych kryteriów wyboru

5.5.   Usuwanie filtrów

6.    Sortowanie danych: rosnąco i malejąco

6.1.   Więcej opcji sortowania - wybór pola do sortowania

6.2.   Sortowanie danych w obszarze wartości

6.3.   Sortowanie danych w etykietach kolumn lub wierszy

6.4.   Sortowanie danych według jednego i kilku kluczy sortowania

7.    Warianty ukazywania danych w zestawieniu

7.1.   Ustawienia pola wartości

7.1.1. Podsumowanie według

7.1.2. Pokazywanie wartości jako

7.2.   Funkcje podsumowujące - suma, licznik, średnia, maksimum, minimum

7.3.   Pokazywanie danych w ujęciu procentowym

7.3.1. % Wiersza

7.3.2. % Kolumny

7.3.3. % Sumy

Kontynuacja: Szkolenie  TP2 - Tabele i wykresy przestawne - Wizualizacja danych

Kontynuacja: Szkolenie TP3 - Tabele i wykresy przestawne w Analizach danych

 

Forma:

  • stosowane są elementy wykładu i warsztaty komputerowe
  • szkolenie oparte jest na dużej ilości zadań utrwalających nowe umiejętności poprzez samodzielne ćwiczenia z programem
  • małe grupy uczestników (max 10 osób)
  • „zamknięta” - w miejscu oraz czasie wskazanym przez Klienta
  • dowolne tryby zajęć - godziny pracy, wieczory, weekendy
  • szkolenie zakończone jest testem

 Wszystkie ćwiczenia i materiały opracowane podczas zajęć  uczestnik  zabiera ze sobą.

 Dyplom: Imienny Certyfikat ukończenia szkolenia