Moduły:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

3. Przetwarzanie tekstów

4. Arkusze kalkulacyjne

5. Użytkowanie baz danych

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Program wg Syllabus wersja 5.0