Szkolenie poprzedzające:   E1 - Excel krok po kroku
Szkolenie poprzedzające:   E2 - Excel w praktyce
Szkolenie poprzedzające:   E3 - Excel w biznesie
Szkolenie poprzedzające:   TP1 - Tabele przestawne od A do Z
Uczestnicy szkolenia:
powinni posiadać zaawansowane umiejętności w zakresie obsługi MS EXCEL (zakres szkolenia Excel-zaawansowany-E2)
osoby pracujące z dużymi zbiorami danych, które chcą zminimalizować czas przygotowywania analizy danych oraz podnieść ich efektywność
Umiejętności zdobyte podczas szkolenia:
  • budowanie tabel i wykresów przestawnych
  • szybka analizy dużych zbiorów danych i wyciąganie z nich odpowiednich wniosków
  • budowa systemów raportowania dla podwładnych oraz raportów dla przełożonych
  • prezentowanie danych w formie przejrzystych raportów i wykresów

Program szkolenia

1.   Powtórzenie podstaw tabel przestawnych

1.1.  Terminologia tabel przestawnych

1.2.  Tworzenie tabel przestawnych

1.3.  Edytowanie tabel przestawnych

1.4.  Filtrowanie tabel przestawnych

1.5.  Sortowanie tabel przestawnych

1.6.  Warianty ukazywania danych w zestawieniu tabeli

2.    Projektowanie raportu tabeli przestawnej
2.1.  Układ raportu tabeli przestawnej

2.1.1.    forma kompaktowa, forma konspektu, forma tabelaryczna

2.2.  Opcje stylu tabeli przestawnej

2.2.1.    Włączanie lub wyłączanie nagłówków pól kolumn i wierszy

2.2.2.    Naprzemienne formatowanie wierszy i kolumn

2.3.  Układ sum końcowych i sum częściowych

2.3.1.    Sumy końcowe włączanie i wyłączanie dla wierszy i kolumn

2.3.2.    Sumy częściowe wyświetlanie powyżej lub poniżej grupy

2.3.3.    Zmienianie kolejności elementów wierszy i kolumn

2.3.4.    Dopasowywanie szerokości kolumn podczas odświeżania

2.4.  Opcje tabeli przestawnej

2.4.1.    Zmienianie sposobu wyświetlania błędów i pustych komórek

2.4.2.    Puste wiersze wyświetlanie lub ukrywanie

2.4.3.    Zmienianie sposobu wyświetlania elementów i etykiet bez danych

2.5.  Style tabeli przestawnej

3.   Drukowanie tabeli

3.1.  Ustawienia strony wydruku

4.   Formatowanie warunkowe jako wizualizacja danych

4.1.  Warianty formatowania warunkowego

4.1.1.    Reguły wyróżniania komórek

4.1.2.    Reguły pierwszych/ostatnich

4.1.3.    Paski danych

4.1.4.    Skale kolorów

4.1.5.    Zestawy ikon

4.2.  Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego

4.3.  Tworzenie reguł bazujących na formule

4.4.  Zarządzanie regułami formatowania warunkowego

4.5.  Lokalizacja i Czyszczenie reguł formatowania warunkowego

5.   Dane a pojęcie typów wykresów

5.1.  Typy wykresów umożliwiające

5.1.1.    Porównanie elementów

5.1.2.    Porównanie danych w czasie

5.1.3.    Porównania względne

5.1.4.    Porównanie zależności między danymi

5.1.5.    Porównane częstości

5.2.  Interaktywność wykresu

5.3.  Dodawanie nowej serii danych do wykresu

5.4.  Obsługiwanie brakujących danych

5.5.  Modyfikowanie wykresu z opcji Układ

5.5.1.    Etykiety, Osie, Tło, Analiza

5.5.2.    Dodawanie słupków błędów

5.5.3.    Dodawanie linii trendu

5.6.  Formatowanie elementów wykresu

5.7.  Tworzenie wykresów złożonych

5.8.  Tworzenie wykresów nietypowych

6.   Wykresy przestawne

6.1.  Pojęcia wykresu przestawnego

6.2.  Typ wykresu przestawnego

6.3.  Lokalizacja wykresu przestawnego

6.4.  Tworzenie wykresów w oparciu o dane tabeli przestawnej

6.4.1.    Etykieta wiersza odpowiadająca kategorii

6.4.2.    Etykieta kolumny odpowiadająca serii

6.5.  Modyfikacja wykresu przestawnego

6.5.1.    Układ wykresu

6.5.2.    Style wykresu

6.6.  Zrywanie połączenia pomiędzy wykresem i tabel

6.7.  Drukowanie wykresu przestawnego

 Kontynuacja: Szkolenie TP3 - Tabele i wykresy przestawne w Analizach danych

Forma:

  • stosowane są elementy wykładu i warsztaty komputerowe
  • szkolenie oparte jest na dużej ilości zadań utrwalających nowe umiejętności poprzez samodzielne ćwiczenia z programem
  • małe grupy uczestników (max 10 osób)
  • „zamknięta” - w miejscu oraz czasie wskazanym przez Klienta
  • dowolne tryby zajęć - godziny pracy, wieczory, weekendy
  • szkolenie zakończone jest testem

Wszystkie ćwiczenia i materiały opracowane podczas zajęć  uczestnik  zabiera ze sobą.

Dyplom: Imienny Certyfikat ukończenia szkolenia