Szkolenie poprzedzające:   E1 - Excel krok po kroku
Szkolenie poprzedzające:   E2 - Excel w praktyce
Szkolenie poprzedzające:   E3 - Excel w biznesie
Szkolenie poprzedzające:   TP1 - Tabele przestawne od A do Z
Szkolenie poprzedzające:   TP2 - Tabele i wykresy przestawne - wizualizacja danych
Uczestnicy szkolenia:
powinni posiadać umiejętności w zakresie obsługi MS EXCEL oraz podstawowe umiejętności w zakresie tabel przestawnych
osoby pracujące z dużymi zbiorami danych, chcące poznać zaawansowane narzędzia do tworzenia raportów i wizualizacji wyników analiz
Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili:
  • tworzyć i modyfikować tabele przestawne
  • wielokrotnie wykorzystywać raporty i wykresy dla różnych zestawów danych
  • szybko i wydajnie analizować i podsumowywać duże zbiory danych.
  • z ogromnej ilości chaotycznych danych wydobyć sens statystyk i nadać im odpowiedni kształt wizualny
Program szkolenia

1.    Powtórzenie podstaw tabel przestawnych

1.1.   Terminologia tabel przestawnych

1.2.    Tworzenie tabel przestawnych

1.3.    Edytowanie tabel przestawnych

1.4.    Filtrowanie tabel przestawnych

1.5.    Sortowanie tabel przestawnych

1.6.    Warianty ukazywania danych w zestawieniu tabeli

1.7.    Projektowanie raportu tabeli przestawnej

1.8.    Drukowanie tabeli przestawnej

2.    Edytowanie tabeli przestawnej

2.1.   Sumy częściowe - dodawanie i usuwanie

2.2.   Sumy końcowe - dodawanie i usuwanie

2.3.   Formatowanie warunkowe

2.3.1. .Wszystkich komórek

2.3.1.1.         Paski danych

2.3.1.2.         Skale kolorów

2.3.1.3.         Zestawy ikon

2.3.2. Komórek spełniających warunki

2.3.2.1.         Reguły wyróżniania komórek

2.3.2.2.         Reguły pierwszych/ostatnich

3.    Filtrowanie danych w tabeli przestawnej

3.1.   Filtrowanie etykiet lub elementów tekstowych w etykietach

3.2.   Filtrowanie według zaznaczenia

3.3.   Tworzenie raportów typu „Top 10”

4.    Grupowanie danych

4.1.   Grupowanie zaznaczenia

4.2.   Grupowanie automatyczne

4.2.1. Grupowanie według wartości liczbowych

4.2.2. Grupowanie według dat

4.3.   Grupowanie tekstów

4.4.   Zmiana nazwy grupy

4.5.   Szybkie grupowanie/rozgrupowanie

5.    Obliczenia w tabelach przestawnych

5.1.   Obliczenia niestandardowe w polach wartości (Pokazywanie wartości jako)

5.2.   Pole obliczeniowe

5.2.1. Dodawanie pola obliczeniowego

5.2.2. Edytowanie formuły pola obliczeniowego

5.2.3. Usuwanie pola obliczeniowego

5.3.   Element obliczeniowy

5.3.1. Dodawanie elementu obliczeniowego

5.3.2. Edytowanie formuły elementu obliczeniowego

5.3.3. Usuwanie elementu obliczeniowego

5.4.   Wyświetlanie listy formuł obliczeniowych

5.5.   Zasady wykorzystania pól i elementów obliczeniowych

6.    Przykłady analizy danych za pomocą tabel przestawnych

6.1.   Porównywanie danych szczegółowych

6.1.1. Dostawców, sprzedawców, klientów, zamówień, produktów

6.2.   Warunkowe wybieranie danych szczegółowych

6.2.1. Dostawców, sprzedawców, klientów, zamówień, produktów

6.3.   Pobieranie danych z tabeli przestawnej (widocznych)

6.3.1. Funkcja WEŹDANETABELI

6.3.2. Zastosowanie funkcji WEŹDANETABELI

7.    Wykresy przestawne

7.1.   Pojęcia wykresu przestawnego

7.2.   Typ wykresu przestawnego

7.3.   Lokalizacja wykresu przestawnego

7.4.   Tworzenie wykresów w oparciu o dane tabeli przestawnej

7.4.1. Etykieta wiersza odpowiadająca kategorii

7.4.2. Etykieta kolumny odpowiadająca serii

7.5.    Modyfikacja wykresu przestawnego

7.5.1. Układ wykresu

7.5.2.  Style wykresu

7.6.   Zrywanie połączenia pomiędzy wykresem i tabel

7.7.   Drukowanie wykresu przestawnego

Forma:

  • stosowane są elementy wykładu i warsztaty komputerowe
  • szkolenie oparte jest na dużej ilości zadań utrwalających nowe umiejętności poprzez samodzielne ćwiczenia z programem
  • małe grupy uczestników (max 10 osób)
  • „zamknięta” - w miejscu oraz czasie wskazanym przez Klienta
  • dowolne tryby zajęć - godziny pracy, wieczory, weekendy
  • szkolenie zakończone jest testem

Wszystkie ćwiczenia i materiały opracowane podczas zajęć  uczestnik  zabiera ze sobą.

Dyplom: Imienny Certyfikat ukończenia szkolenia