1.     Etapy pracy z edytorem tekstu

1.1.   Wpisywanie tekstu

1.2.   Wstawianie elementów dodatkowych

1.3.   Formatowanie dokumentu

1.4.   Drukowanie – wysyłanie

2.     Ekran główny programu Word

2.1.   Przycisk pakietu Office

2.2.   Pasek narzędzi Szybki dostęp

2.3.   Wstążka

2.4.   Karty  poleceń

2.5.   Karty kontekstowe

2.6.   Pasek tytułowy, Linijka, Paski przewijania, Pasek stanu

2.7.   Minipasek narzędzi

2.8.   Pomoc – Spis treści i Wyszukiwarka

3.     Praca z dokumentami

3.1.   Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim.

3.2.   Otwieranie, zamykanie dokumentów.

3.3.   Tworzenie nowego dokumentu: pustego lub szablonu

3.4.   Zapisywanie dokumentu w określonym miejscu na dysku. pod inną nazwą, jako pliku innego typu, we wcześniejszej wersji edytora.

3.5.   Poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami

3.6.   Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder domyślny

4.     Edycja dokumentu

4.1.   Poruszanie się po dokumencie

4.2.   Zaznaczanie bloków tekstu

4.3.   Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie bloków tekstu

4.4.   Polecenia Cofnij i Powtórz

4.5.   Podstawowe skróty klawiaturowe

5.     Narzędzia główne

5.1.   Formatowanie

5.2.   Schowek

5.2.1.  Malarz formatów

5.3.   Czcionka

5.4.   Akapit

5.4.1.  Tabulatory

5.5.   Style

5.6.   Edytowanie

6.     Zasady poprawnego pisania tekstu

7.     Wstawianie elementów

7.1.   Strony

7.2.   Tabele

7.3.   Ilustracje

7.4.   Obrazy

7.4.1.  ClipArt

7.4.2.  Kształty

7.4.3.  SmartArt

7.4.4.  Wykres

7.5.   Łącza

7.6.   Nagłówek i stopka

7.7.   Tekst

7.7.1.  Pole tekstowe

7.7.2.  WordArt

7.7.3.  Obiekt

7.7.4.  Zaawansowane efekty tekstowe

7.8.   Symbole

7.8.1.  Równania

7.8.2.  Symbole

8.     Układ strony dokumentu

8.1.   Motywy

8.1.1.  Kolory, czcionki, efekty

8.2.   Ustawienia strony

8.2.1.  Kolumny

8.2.2.  Znaki podziału

8.2.3.  Dzielenie wyrazów

8.3.   Tło strony

8.3.1.  Znak wodny

8.3.2.  Kolor strony

8.3.3.  Obramowania stron

9.     Odwołania w dokumencie

9.1.   Spis treści

9.2.   Przypisy dolne i końcowe

9.3.   Cytaty i bibliografia

9.4.   Podpisy

9.5.   Indeks

9.6.   Wykaz źródeł

10.   Korespondencja seryjna

10.1. Tworzenie

10.1.1.   Koperty

10.1.2.   Etykiety

10.2. Rozpoczynanie korespondencji seryjnej

10.3. Wpisywanie i wstawianie pól

10.4. Podgląd wyników

10.5. Kończenie

11.   Recenzja dokumentu

11.1. Sprawdzanie

11.1.1.   Pisownia i gramatyka

11.1.2.   Tezaurus

11.2. Komentarze

11.3. Śledzenie

11.4. Zmiany

11.5. Porównywanie

11.6. Ochrona

12.   Widok dokumentu

12.1. Widoki dokumentu

12.2. Pokazywanie/ukrywanie

12.3. Powiększenie

12.4. Okno

13.   Drukowanie i publikowanie

13.1. Drukowanie

13.1.1.   Podgląd wydruku

13.1.2.   Drukuj

13.2. Wysyłanie

13.3. Wiadomość e-mail

13.4. Jako załącznik w formacie PDF