1.    Bazy danych

1.1. Tabela

2.    Ekran główny programu Access

2.1. Przycisk pakietu Office

2.2. Pasek narzędzi Szybki dostęp

2.3. Wstążka

2.4. Karty  poleceń

2.5. Karty kontekstowe

2.6. Pasek tytułowy, Linijka, Paski przewijania, Pasek stanu

2.7. Minipasek narzędzi

2.8. Pomoc – Spis treści i Wyszukiwarka

3.    Praca z bazami

3.1. Uruchomienie aplikacji, zakończenie pracy z nią

3.2. Otwieranie, zamykanie bazy.

3.3. Tworzenie nowej bazy: pustej lub szablonu

3.4. Zapisywanie bazy w określonym miejscu na dysku. pod inną nazwą, jako pliku innego typu, we wcześniejszej wersji programu.

3.5. Poruszanie się pomiędzy otwartymi bazami

3.6. Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder domyślny

4.    Obiekty bazy danych – Widoki - Arkusz lub Projekt

4.1. Tabele

4.2. Kwerendy

4.3. Formularze

4.4. Raporty

5.    Operacje na istniejącej bazie danych

5.1. Przeglądanie

5.2. Własności (wiersz, kolumna)

5.3. Zaznaczanie

5.4. Kopiowanie, Wstawianie, Usuwanie

5.5. Widoki (arkuszy, tabel)

6.    Projektowanie bazy danych

7.    Zasady tworzenia tabel

8.    Tworzenie tabeli

8.1. Tworzenie tabeli w widoku projekt

8.2. Tworzenie tabeli w  widoku arkusza danych

8.3. Dodawanie pól, typy danych, własności pól

8.4. Edycja arkusza danych

9.    Relacje

9.1. Jeden do jeden

9.2. Jeden do wielu

9.3. Wiele do wielu

9.4. Typy, więzy integralności

10.  Formularze

10.1. Kreator formularzy

10.2. Sekcje formularza

10.3. Formanty - Przybornik

10.4. Formatowanie formularzy

10.5. Wprowadzanie danych

11.  Wyszukiwanie danych

11.1. Znajdowanie i Zamiana

11.2. Sortowanie danych

11.3. Filtrowanie danych

12.  Kwerendy wybierające

12.1. Kreator kwerend

12.2. Operatory używane przy określaniu kryteriów

12.3. Znaki specjalne

12.4. Konstruktor wyrażeń

12.5. Łączenie tabel

13.  Raporty

13.1. Tworzenie raportów

13.2. Sekcje raportu

13.3. Formanty - Przybornik

13.4. Grupowanie danych

13.5. Sumowanie danych

13.6. Formatowanie raportu

14.  Drukowanie

14.1. Drukowanie raportu

14.2. Drukowanie tabel

14.3. Drukowanie formularza

14.4. Drukowanie kwerendy

14.5. Eksportowanie obiektów lub plików