1. Etapy pracy z PP

1.1. Projektowanie prezentacji

1.2. Wpisywanie tekstu

1.3. Wstawianie elementów dodatkowych

1.4. Przejścia

1.5. Animacje

1.6. Formatowanie

1.7. Przygotowanie prezentacji

1.8. Drukowanie – wysyłanie

2. Okno główne PP

2.1. Przycisk pakietu Office

2.2. Pasek narzędzi Szybki dostęp

2.3. Wstążka

2.4. Karty  poleceń

2.5. Karty kontekstowe

2.6. Pasek tytułowy, Linijka, Paski przewijania, Pasek stanu

2.7. Minipasek narzędzi

2.8. Pomoc – Spis treści i Wyszukiwarka

3. Definicje edytora

3.1. Prezentacja, slajd, przejście, animacja, układ, szablon, konspekt,

4. Podstawowe czynności wykonywane na plikach

4.1. Uruchomienie programu, zakończenie pracy z nim

4.2. Otwieranie, zamykanie prezentacji.

4.3. Tworzenie nowej prezentacji: pustej lub szablonu

4.4. Zapisywanie prezentacji w określonym miejscu na dysku, pod inną nazwą, jako pliku innego typu, we wcześniejszej wersji programu.

4.5. Ustawienie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder domyślny

5. Sposoby tworzenia prezentacji

5.1. Pusta, szablon, istniejąca

5.2. Projektowanie prezentacji

-         Target, Temat, Materiały tekstowe, Materiały graficzne

5.3. Zasady tworzenia prezentacji

-         Widok konspekt, Tytuł, Spis treści, Koniec, Jednolita kolorystyka, Ujednolicone czcionki, Oszczędne animacje

6. Tworzenia pustej prezentacji

6.1. Slajd tytułowy

6.2. Układ slajdu

6.3. Projekt slajdu

6.4. Schemat kolorów

6.5. Edycja zawartości slajdów

6.6. Wstawianie nowych slajdów

7. Narzędzia główne

7.1. Slajdy

7.2. Czcionka

7.3. Akapit

7.4. Rysowanie

7.5. Edytowanie

8. Wstawianie elementów

8.1. Tabele

8.2. Obrazy

8.3. Clipart

8.4. Kształty

8.5. SmartArt

8.6. Wykres

8.7. Hiperłącza

8.8. WordArt

8.9. Klipy multimedialne

8.10. Stopka slajdu

8.11. Spis treści

9. Projekty

9.1. Motywy

-         wybór, kolory, czcionki, efekty, style tła

9.2. Ustawienia strony

9.3. Sortowanie slajdów

9.4. Zmiana kolejności slajdów

10. Przejście slajdu

10.1. Przejście do wszystkich slajdów

10.2. Zastosowanie dźwięku

10.3. Szybkość przejścia

10.4. Przełączanie slajdu

11. Animacja

11.1. Animacja niestandardowa

11.2. Edycja i właściwości animacji niestandardowej

12. Uruchamianie prezentacji

12.1. Przygotowanie pokazu

12.2. Nawigacja, ukrywanie slajdu, wygaszanie, wskaźnik, pióro,

12.3. Pokaz slajdów – Pomoc

12.4. Drukowanie – materiały informacyjne

12.5. Zapis prezentacji –prezentacja, pokaz, WWW, przenośna