1)     Omówienie podstawowych pojęć języka HTML

a)     Znacznik, atrybut, wartość, element,

2)     Standardy projektowania stron WWW

a)     Standardy oficjalne

-     standard definiujący protokół HTTP 

-     standard definiujący język HTML 

-     standard definiujący sposoby kodowania znaków narodowych

-     specyfikacje używanych języków programowania

b)     Standardy nieoficjalne

-     język używany na stronach serwisu

-     standardy bezpieczeństwa

-     wielkość pojedynczej strony, wielkość plików graficznych

3)     Struktura kodu HTML

a)     Sekcja HTML

b)     Sekcja HEAD

c)     Sekcja META

d)     Sekcja BODY

4)     Zasady programowania w języku HTML

a)     Zamykanie znaczników

b)     Zagnieżdżanie znaczników

c)     Dziedziczenie własności

d)     Składnia języka

5)     Podstawowe komendy języka HTML dla elementów tworzących strony internetowe

6)     Tekst i jego formatowanie

a)     Logiczne i fizyczne

b)     Nagłówki, listy

7)     Grafika i jej wykorzystanie

a)     Wstawianie

b)     Odsyłacze graficzne

8)     Łącza i ich rodzaje

a)      Odnośniki i odsyłacze

b)     Nawigacja

9)     Tabele

a)      Wiersz i komórka

b)     Projektowanie układu strony

10)  Ramki

a)     Układ strony

b)     Ograniczone stosowanie

11)  Formularze

a)     Elementy i tworzenie

b)     Przesyłanie danych

12)  Multimedia

a)     Osadzanie

b)     Dołączanie

c)     Odtwarzanie

13)  Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

a)     Tworzenie stylów

b)     Selektory

c)     Reguły stylów

d)     Stosowanie stylów

e)     Formatowanie z użyciem stylów

f)      Układ strony za pomocą stylów

14)  Gotowe komponenty w języku HTML

a)     Korzystanie z szablonów stron

b)     Korzystanie z makrokodów

15)  Edytory HTML

16)  Opracowanie indywidualnego projektu strony WWW za pomocą języka HTML