EUROPEAN Computer Driving Licence

Programy szkoleń Nowego ECDL:

ECDL Base

Moduły:
B1 - Podstawy pracy z komputerem
B2 - Podstawy pracy w sieci
B3 - Przetwarzanie tekstów
B4 - Arkusze kalkulacyjne

ECDL Standard

Moduły:
S1 - Użytkowanie baz danych
S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjna
S3 - IT Security
S4 - Edycja obrazów
S5 - Zarządzanie projektami
S6 - Web Editing
S7 - Współpraca online
S8 - CAD 2D

ECDL Advanced

Moduły:
A1 - Zaawansowane przetwarzanie tekstów
A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne
A3 - Zaawansowane użytkowanie baz danych
A4 - Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna

Kurs przygotowujący do Egzaminu na ECDL wg standardów 

Polskiego Towarzystwa Informatycznego

www.ecdl.pl                         
www.pti.org.pl                     
www.ecdl.com