Uczestnicy szkolenia:
Osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w programie MS Excel. Wymagana jest:znajomość obsługi systemu Windows.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili:

 • Poruszać się w środowisku arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Tworzyć czytelnie sformatowane tabele z dowolnej ilości danych
 • Stosować funkcje i formuły umożliwiające zautomatyzowanie obliczeń
 • Znajdować informacje poprzez użycie filtrowania oraz sortowania
 • Tworzyć wykresy z dowolnego zakresu danych
 • Dostosować arkusz na potrzeby drukowania
Program szkolenia

1. Podstawowe wiadomości

1.1. Pojęcie arkusza kalkulacyjnego

1.2. Etapy pracy z arkuszem kalkulacyjnym

1.3. Okno główne arkusza kalkulacyjnego

1.3.1.     Wstążka, Obszar roboczy, Pasek stanu, Paski przewijania, Zakładki, Pole nazwy, Pasek formuły

1.3.2.     Menu podręczne

1.4. Definicje arkusza kalkulacyjnego

1.4.1.     Zeszyt, Skoroszyt, Arkusz, Wiersz, Kolumna, Komórka, Formuła, Funkcja

1.5. Korzystanie z Pomocy

1.5.1.     Spis treści i Wyszukiwarka

2. Arkusz

2.1. Menu arkusza

2.1.1.     Wstawianie, Kopiowanie, Przenoszenie, Usuwanie

2.1.2.     Zmiana nazwy, Zmiana koloru karty, Ukrywanie

2.2. Poruszanie się po arkuszu i między arkuszami

2.3. Powiększanie / pomniejszanie arkusza

3. Edycja arkusza

3.1. Komórka – adresowanie względne

3.2. Opcje zapisywania: nazwa, typ pliku, użytkownik, lokalizacja, hasło

3.3. Projektowanie tabeli - zasady

3.4. Wpisywanie danych w komórce

3.4.1.     Typy danych używanych w arkuszu

3.4.2.     Wprowadzanie tekstu i wartości do arkusza – wyrównanie w komórce

3.4.3.     Wprowadzanie dat i godzin do arkusza

3.5. Modyfikacja  zawartości komórki

3.5.1.     Zastąpienie zawartości komórki

3.5.2.     Edycja zawartości komórki

3.6. Zaznaczanie komórek

3.6.1.     Zaznaczanie obszarów

3.6.2.     Zaznaczanie wierszy i kolumn 

3.6.3.     Zaznaczanie obszarów nieciągłych

4. Wiersze i kolumny

4.1. Wstawianie wierszy i kolumn

4.2. Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy

4.3. Kopiowanie, przenoszenie obszarów

4.3.1.     za pomocą poleceń narzędzia Wstążka

4.3.2.     za pomocą poleceń menu podręcznego

4.3.3.     za pomocą klawiszy skrótu

4.3.4.     przy użyciu metody "przeciągnij i upuść"

4.3.5.     do przylegających komórek

4.4. Ukrywanie wierszy i kolumn

4.5. Usuwanie

4.5.1.     Czyszczenie zawartości

4.5.2.     Czyszczenie formatów

4.5.3.     Czyszczenie wszystkiego

4.6.  Automatyczne wypełnianie danych w komórkach arkusza

5. Formatowanie w arkuszu

5.1. Narzędzia służące do formatowania

5.1.1.     karta Narzędzia główne

5.1.2.     pasek narzędzi Minipasek

5.1.3.     okno dialogowe Formatowanie komórek

5.2. Stosowanie formatowania komórki

5.2.1.     Wyrównanie, Czcionka, Obramowanie, Wypełnienie, Style komórki

5.3. Formatowanie Liczby

5.3.1.     Kategorie, format

5.4. Szukanie i zastępowanie

5.4.1.     Znajdź  dane

5.4.2.     Zamień dane

5.4.3.     Wyszukiwanie formatowania w komórce

5.4.4.     Przejdź do… - specjalne zaznaczanie komórek

6. Obliczenia w  arkuszu – formuły

6.1. Działania matematyczne – kolejność wykonywania

6.2. Tworzenie formuły

6.3. Zawartość i struktura formuły

6.4. Operatory używane w formułach i ich pierwszeństwo

6.4.1.     Typy operatorów

6.4.2.     Pierwszeństwo operatorów

6.4.3.     Operatory odwołania

6.5. Edytowanie formuły

6.5.1.     Kolory w formule

6.5.2.     Odwoływanie się do komórek w formułach

6.5.3.     –      Obliczanie wartości formuły

6.5.4.     Kopiowanie formuły – przeciąganie i skrót klawiszowy

7. Funkcje - wstawianie i własności

7.1. Struktura i  argumenty funkcji

7.2. Kategorie funkcji

7.3. Wstawianie funkcji na przykładach – Wstaw funkcję

7.3.1.     Funkcje standardowe: suma, średnia, zliczanie, min, max - Autosumowanie

7.3.2.     Funkcje daty i czasu DZIŚ i TERAZ

7.3.3.     Funkcje matematyczne ILOCZYN, POTĘGA

7.3.4.     Funkcje statystyczne ILE.NIEPUSTYCH i LICZ.PUSTE

7.3.5.     Funkcje tekstowe ZŁĄCZ.TEKSTY

7.3.6.     Funkcje logiczne JEŻELI

8. Projektowanie wykresów

8.1. Tworzenie wykresów

8.1.1.     Zaznaczanie danych

8.1.2.     Wybór typu wykresu

8.2. Typ wykresu - dostosowywanie

8.3. Dane do wykresu – zmiana widoku

8.4. Style wykresów - dostosowywanie

8.5. Lokalizacja wykresu – zmiana

8.6. Elementy  wykresu

8.6.1.     Dodawanie, przenoszenie i usuwanie elementów wykresu

8.6.2.     Formatowanie elementów wykresu

8.6.3.     Różne Układy wykresu

9. Dodawanie rysunków i grafiki do arkusza

9.1. Wstawianie obiektu Kształt

9.2. Wstawianie obiektu SmartArt

9.3. Wstawianie obiektu ClipArt

9.4. Wstawianie obiektu WordArt

9.5. Grafika w tle

10. Drukowanie arkusza i skoroszytu

10.1. Ustawienia strony - dostosowywanie

10.1.1.  Marginesy strony

10.1.2.  Orientacja strony

10.1.3.  Rozmiaru papieru

10.1.4.  Obszar wydruku

10.1.5.  Znaki podziału na strony

10.1.6.  Tło wydruku

10.1.7.  Tytuły wydruku

10.2. Skalowanie do rozmiaru  wydruku

10.3. Opcje arkusza

10.3.1.  Linie siatki

10.3.2.  Nagłówki wierszy i kolumn

10.4. Dostosowanie  ustawień drukowania

10.4.1.  Wybór drukarki

10.4.2.  Zakres wydruku

10.4.3.  Ilość kopii wydruku

10.4.4.  Drukowanie do pliku


Kontynuacja: Szkolenie  E2 - Excel w praktyce
oraz
Kontynuacja: Szkolenie  TP1 - Tabele przestawne od A do Z

Forma:
 • stosowane są elementy wykładu i warsztaty komputerowe
 • szkolenie oparte jest na dużej ilości zadań utrwalających nowe umiejętności poprzez samodzielne ćwiczenia z programem
 • małe grupy uczestników (max 10 osób)
 • „zamknięta” - w miejscu oraz czasie wskazanym przez Klienta
 • dowolne tryby zajęć - godziny pracy, wieczory, weekendy
 • szkolenie zakończone jest testem

Wszystkie ćwiczenia i materiały opracowane podczas zajęć  uczestnik  zabiera ze sobą. 

Dyplom: Imienny Certyfikat ukończenia szkolenia